Wiki Loves Art

WIKI LOVES ART – ZOMER 2016

Wiki Loves Art is een fotowedstrijd die tijdens de zomer van 2016 plaatsvindt in verschillende Belgische culturele instellingen. Deelname aan de wedstrijd is open voor iedereen en gratis. Het doel van de wedstrijd is om de foto’s te uploaden in Wikipedia’s beeldbank en op die manier Belgisch cultureel erfgoed een grotere online aanwezigheid te geven en een draagvlak te creëren voor ‘open access’.

WIKI LOVES ART – SUMMER 2016!

Wiki Loves Art is a photography contest taking place during the summer 2016 in different Belgian cultural institutions. Open to all and free, the contest seeks to highlight the belgian cultural heritage, calling photographers to make pictures of a selection of artworks for Wikipedia’s image platform.

WIKI LOVES ART – ÉTÉ 2016

Wiki Loves Art est un concours de photographie se déroulant pendant l’été 2016 dans plusieurs institutions culturelles belges. Ouvert à tou·te·s et gratuit, Wiki Loves Art cherche à mettre en valeur l’héritage culturel belge, en appelant des passionés de photographie et d’art à photographier une sélection d’œuvres de musées belges pour la plateforme d’images de Wikipédia.

Winnaars Wiki Loves Art 2016

Paintings of children, Ghent
Fotograaf: Evelien Bauwens

View from panoramic roof at Kazerne Dossin Memorial, Mechelen
Fotograaf: Jessica Dommicent

Doppel-Sport Panorama camera, Mechelen
Fotograaf: Vincent Ho

Star-wheel rakes, Lembeke
Fotograaf: Rosita Santens

Jews Stars - from clothing, and portrait, Mechelen
Fotograaf: Ronald Torfs

Het klompenmakertje, Lembeke
Fotograaf: Denise Troch

'The Church of Saint-Catherine at Wondelgem' by George Buysse, Ghent
Fotograaf: Adrian Popan

Cabinet in the Mundaneum, Mons
Fotograaf: Stefaan Van der Biest

Atelier de moulages 12, Brussels
Fotograaf: Christine Van Heertum

Atelier de moulages 20, Brussels
Fotograaf: Christine Van Heertum

The human passions, by Jef Lambeaux, Brussels
Fotograaf: Christine Van Heertum

'The Picture Lover' by Henri de Braekeleer, Ghent
Fotograaf: Rob van Hegelsom

JURY 2016

Hilke Arijs
Hana Miletic
Els van Riel
Dirk Seghers
Rony Vissers

13 Oktober 2016, Recyclart, Brussel

Deelname (Juli-Augustus 2016)

Wiki Loves Art nodigt kunstliefhebbers en fotografen uit — zowel amateurs als professionals — om foto’s te maken van een selectie kunstwerken in de deelnemende musea en instellingen en zo voor een verrijking te zorgen op Wikipedia en Wikimedia Commons, Wikipedia's online opslagplaats van vrije mediabestanden.

Alle deelnemende foto’s worden geüpload op Wikimedia Commons. Wikimedia Commons is een van de grootste online mediatheken, met meer dan 30 miljoen mediabestanden onder een vrije licentie die vrij gebruikt kunnen worden op Wikipedia en daarbuiten.

Na de wedstrijdperiode zal een jury alle deelnemende foto’s beoordelen en de beste tien uitkiezen. De makers van deze foto’s ontvangen een prijs.

Regels

Stap 1: Maak een account aan op Wikimedia Commons

Stap 2: Upload de foto’s

Upload uw foto’s

De deelnemende fotos zijn vindbaar hier.

Na de wedstrijdperiode worden alle foto’s beoordeeld

Het team van Wiki Loves Art zal in samenwerking met medewerkers van de deelnemende organisaties de foto’s bekijken. Foto’s die voldoen aan de voorwaarden voor deelname zullen worden beoordeeld door een jury. De winnaars kunnen een aantal prijzen winnen.

AGENDA

13 OKTOBER

Jury met Hilke Arijs, Hana Miletic, Els van Riel, Dirk Seghers en Rony Vissers, bij Recyclart Brussel.

25 NOVEMBER

Prijsuitreiking bij KIK-IRPA.

hele zomer ☼

01.07-31.08.16 Museum voor Schone kunsten Gent

 • Deuren open in de collectie voor de deelnemers aan Wiki Loves Art!

01.07-31.08.16 Bardelaeremuseum Lembeke

 • Deuren open in de collectie voor de deelneemers aan Wiki Loves Art! Op zon- en feestdagen.

01.07-31.08.16 Musée royal de Mariemont in Morlanwelz

 • Deuren open in de collectie voor de deelneemers aan Wiki Loves Art!

VORIGE EVENEMENTEN

14.07.16 Kazerne Dossin Mechelen

 • 17:00 - 21:00 fotoworkshop tijdens de nocturne!

23.07.16 FotoMuseum Antwerpen

 • Exclusieve blik achter de schermen van het cameradepot & fotoworkshop

26.07.16 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen

 • 10:00-12:00 presentatie van de geselecteerde kunstwerken en fotoworkshop

30.07.16 Museum voor Schone kunsten Gent

 • 14:00 gratis rondleiding langs de hoogtepunten van de collectie!

03.08.16 Jubelparkmuseum

 • 13:00-17:00 fotosessie + gratis toegangsticket!

08.08.16 Keramiekmuseum Andenne

 • 11:00-13:00 presentatie van de geselecteerde kunstwerken
 • 13:30-16:30 fotografie van de kunstwerken

10.08.16 Hallepoort museum

 • 13:00-17:00 fotosessie + gratis toegangsticket!

12.08.16 Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Luik

 • 14:00-15:30 speciale presentatie van de manuscripten en collectie van de bibliotheek.
 • 15:30-16:30 fotografie van de kunstwerken met presentatie van digitaliseringslab van de bibliotheek.
 • 16:30-17:30 schrijfworkshop Wikipedia.

16.08.16 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen

 • 10:00-12:00 presentatie van de geselecteerde kunstwerken en fotoworkshop

18.08.16 Kazerne Dossin Mechelen

 • 17:00 - 21:00 fotoworkshop tijdens de nocturne!

19.08.16 Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Luik

 • 14:00-15:30 speciale presentatie van de manuscripten en collectie van de bibliotheek.
 • 15:30-16:30 fotografie van de kunstwerken met presentatie van digitaliseringslab van de bibliotheek.
 • 16:30-17:30 schrijfworkshop Wikipedia.

20.08.16 Museum voor Schone kunsten Gent

 • 14:00 gratis rondleiding langs de hoogtepunten van de collectie!

22.08.16 Keramiekmuseum Andenne

 • 11:00-13:00 presentatie van de geselecteerde kunstwerken
 • 13:30-16:30 fotografie van de kunstwerken

24.08.16 Koninklijk Legermuseum Brussel

 • 09:00–16:30 fotosessie + gratis toegangsticket!

27.08.16 Koninklijke Bibliotheek van België

 • 11:00-11:10 ontvangst op de educatieve dienst
 • 11:10-12:00 rondleidingen in Librarium en achter de schermen
 • 12:00-12:45 lunch, broodjes
 • 12:45-13:30 inleiding Wikip/media
 • 13:30-15:50 schrijfsessie
 • 15:45-16:00 afronden, goodiebags

28.08.16 Mundaneum Bergen

 • 14:00-15:00 presentatie van de tentoonstelling en de Mundaneum
 • 15:00-17:00 foto & schrijfsessie

fototips

Museumfotografie omvat het maken van fotografische reproducties van voorwerpen die tentoongesteld worden in musea: gebruiksvoorwerpen, 2D- of 3D-kunstwerken. Dit is van kapitaal belang voor het verrijken van Wikimedia-projecten, maar brengt moeilijkheden met zich mee van technische, juridische en psychologische aard.

Bekijk onze fototips hier.

Winners Wiki Loves Art 2016

Paintings of children, Ghent
Photographer: Evelien Bauwens

View from panoramic roof at Kazerne Dossin Memorial, Mechelen
Photographer: Jessica Dommicent

Doppel-Sport Panorama camera, Mechelen
Photographer: Vincent Ho

Star-wheel rakes, Lembeke
Photographer: Rosita Santens

Jews Stars - from clothing, and portrait, Mechelen
Photographer: Ronald Torfs

Het klompenmakertje, Lembeke
Photographer: Denise Troch

'The Church of Saint-Catherine at Wondelgem' by George Buysse, Ghent
Photographer: Adrian Popan

Cabinet in the Mundaneum, Mons
Photographer: Stefaan Van der Biest

Atelier de moulages 12, Brussels
Photographer: Christine Van Heertum

Atelier de moulages 20, Brussels
Photographer: Christine Van Heertum

The human passions, by Jef Lambeaux, Brussels
Photographer: Christine Van Heertum

'The Picture Lover' by Henri de Braekeleer, Ghent
Photographer: Rob van Hegelsom

JURY 2016

Hilke Arijs
Hana Miletic
Els van Riel
Dirk Seghers
Rony Vissers

13 October 2016, Recyclart, Brussels

Participation (July-August 2016)

Wiki Loves Art invites art lovers and photographers, amateurs and professionals, to take pictures of a selection of artworks in partner museums and institutions and enrich Wikipedia and its online repository of free media files, the Wikimedia Commons, with their pictures.

All the participating images will be uploaded on Wikimedia Commons, one of the biggest online multimedia library, containing over 30 million media files that can be used on Wikipedia and beyond, under a free license.

After the contest period, a jury will select the best pictures, whose authors will receive a prize.

Rules

Step 1: create an account on Wikimedia Commons

Step 2: upload your photos

upload your pictures

The pictures can be found here.

After the contest period all the photos are being reviewed.

The staff of Wiki Loves Art will in collaboration with staff from the participating organisations review the photos. Photos that meet the conditions for participation will be reviewed by a jury. The winners can win some attractive prizes.

CALENDAR

13 OCTOBER

Jury with Hilke Arijs, Hana Miletic, Els van Riel, Dirk Seghers en Rony Vissers, at Recyclart Brussels.

25 NOVEMBER

Prize ceremony at KIK-IRPA.

whole summer ☼

01.07-31.08.16 Museum of Fine Arts Ghent

 • Open doors in the collections of the museum for the participants of Wiki Loves Art!

01.07-31.08.16 Bardelaere Museum Lembeke

 • Open doors in the collections of the museum for the participants of Wiki Loves Art! On Sundays and holidays.

01.07-31.08.16 Musée royal de Mariemont, Morlanwelz

 • Open doors in the collections of the museum for the participants of Wiki Loves Art!

past events

14.07.16 Kazerne Dossin Mechelen

 • 17:00 - 21:00 photo workshop during the nocturne!

23.07.16 FOMU Photo Museum Antwerp

 • Exclusive visit of the camera collection of the FOMU & photography workshop

26.07.16 Hendrik Conscience Heritage Library Antwerpen

 • 10:00-12:00 presentation of a selection of artworks and photo workshop

30.07.16 Museum of Fine Arts Ghent

 • 14:00 free guided tour of the highlights of the collection!

03.08.16 Cinquantenaire Museum

 • 13:00-17:00 photo session + free entrance!

08.08.16 Ceramic Museum Andenne

 • 11:00-13:00 presentation of a selection of artworks
 • 13:30-16:30 photography session

10.08.16 Halle Gate Museum

 • 13:00-17:00 photo session + free entrance!

12.08.16 Library of the Université de Liège

 • 14:00-15:30 special presentation of the manuscripts collection of the library.
 • 15:30-16:30 photography session with a presentation of the digitization lab of the library.
 • 16:30-17:30 editing workshop based on the collections and the presentations.

16.08.16 Hendrik Conscience Heritage Library Antwerpen

 • 10:00-12:00 presentation of a selection of artworks and photo workshop

18.08.16 Kazerne Dossin Mechelen

 • 17:00 - 21:00 photo workshop during the nocturne!

19.08.16 Library of the Université de Liège

 • 14:00-15:30 special presentation of of the manuscripts collection of the library.
 • 15:30-16:30 photography session with a presentation of the digitization lab of the library.
 • 16:30-17:30 editing workshop based on the collections and the presentations.

20.08.16 Museum of Fine Arts Ghent

 • 14:00 free guided tour of the highlights of the collection!

22.08.16 Ceramic Museum Andenne

 • 11:00-13:00 presentation of a selection of artworks
 • 13:30-16:30 photography session

24.08.16 Royal Military Museum Brussels

 • 09:00–16:30 photo session + free entrance!

27.08.16 Royal Library of Belgium

 • 11:00-11:10 welcome at the education unit
 • 11:10-12:00 tour of the Librarium and behind the scenes
 • 12:00-12:45 lunch, sandwiches
 • 12:45-13:30 introduction Wikip/media
 • 13:30-15:50 writing session
 • 15:45-16:00 end, goodiebags

28.08.16 Mundaneum Mons

 • 14:00-15:00 presentation of the exhibition and of the Mundaneum
 • 15:00-17:00 photo & writing session

PHOTO TIPS

Museum photography involves producing photographic reproductions of objects on display in museums: utilitarian objects, 2D or 3D works of art. This is of capital importance for enriching Wikimedia projects, but involves difficulties of a technical, legal and psychological nature.

Have a look at our photo tips here.

Photographies lauréates Wiki Loves Art 2016

Paintings of children, Ghent
Photographe: Evelien Bauwens

View from panoramic roof at Kazerne Dossin Memorial, Mechelen
Photographe: Jessica Dommicent

Doppel-Sport Panorama camera, Mechelen
Photographe: Vincent Ho

Star-wheel rakes, Lembeke
Photographe: Rosita Santens

Jews Stars - from clothing, and portrait, Mechelen
Photographe: Ronald Torfs

Het klompenmakertje, Lembeke
Photographe: Denise Troch

'The Church of Saint-Catherine at Wondelgem' by George Buysse, Ghent
Photographe: Adrian Popan

Cabinet in the Mundaneum, Mons
Photographe: Stefaan Van der Biest

Atelier de moulages 12, Brussels
Photographe: Christine Van Heertum

Atelier de moulages 20, Brussels
Photographe: Christine Van Heertum

The human passions, by Jef Lambeaux, Brussels
Photographe: Christine Van Heertum

'The Picture Lover' by Henri de Braekeleer, Ghent
Photographe: Rob van Hegelsom

JURY 2016

Hilke Arijs
Hana Miletic
Els van Riel
Dirk Seghers
Rony Vissers

13 Octobre 2016, Recyclart, Bruxelles

Participation (Juillet-Août 2016)

Wiki Loves Art invite photographes et passionné·e·s d’art, amateur·e·s et professionnel·le·s, à prendre en photo une sélection d’œuvres proposée par des musées partenaires, afin de contribuer à Wikipédia et à sa base de données en ligne Wikimedia Commons.

Toutes les images participant au concours seront importées sur Wikimedia Commons, une des plus grandes médiathèque en ligne, contenant plus de 30 milions de fichiers pouvant être utilisés sur Wikipédia et bien au delà, sous licences libres.

Après la période du concours, un jury sélectionnera 10 images parmi les images participant au concours. Les auteurs de ces images recevront un prix.

Règles

L’objectif de Wiki Loves Art Belgique est de rassembler des photographies de qualité d’œuvres de collections de musées et d’institutions belges, et de les rendre accessibles sous certaines conditions afin que ces photographies puissent être utilisées sur Wikipédia. Pour cette raison, les photographies doivent rencontrer les conditions suivantes:

Étape 1: créez un compte sur Wikimedia Commons

Étape 2: importez vos photographies

importez vos photos

Les photos proposées au concours sont visibles ici.

Après le concours, toutes les photographies seront évaluées.

L’équipe de Wiki Loves Art évalueront les photographies, en collaboration avec l’équipe des organisations participantes. Les photographies qui correspondent aux conditions de participation seront évaluées par un jury. Les gagnants du concours recevront des prix.

Calendrier

13 OCTOBRE

Jury avec Hilke Arijs, Hana Miletic, Els van Riel, Dirk Seghers et Rony Vissers, à Recyclart Bruxelles.

25 NOVEMBRE

Cérémonie de remise des prix à KIK-IRPA.

tout l’été ☼

01.07-31.08.16 Musée des Beaux-Arts de Gand

 • Portes ouvertes aux collections du musée pour les participant·e·s de Wiki Loves Art!

01.07-31.08.16 Musée Bardelaere Lembeke

 • Portes ouvertes aux collections du musée pour les participant·e·s de Wiki Loves Art, les dimanches et jours fériés.

01.07-31.08.16 Musée royal de Mariemont, Morlanwelz

 • Portes ouvertes aux collections du musée pour les participant·e·s de Wiki Loves Art!

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

14.07.16 Kazerne Dossin Malines

 • 17:00 - 21:00 workshop de photographie pendant la nocturne!

23.07.16 FOMU Musée de la photographie d’Anvers

 • Visite exclusive de la collection d’appareils photos du FOMU & workshop de photographie

26.07.16 Bibliothèque patrimoniale Hendrik Conscience Anvers

 • 10:00-12:00 présentation d’une sélection d’œuvres et workshop de photographie

30.07.16 Musée des Beaux-Arts de Gand

 • 14:00 visite guidée gratuite des pièces maîtresses de la collection!

03.08.16 Musée du Cinquantenaire

 • 13:00-17:00 session de photographie + entrée gratuite!

08.08.16 Musée de la Céramique Andenne

 • 11:00-13:00 présentation d’une sélection d’œuvres
 • 13:30-16:30 session de photographie

10.08.16 Musée de la Porte de Hal

 • 13:00-17:00 session de photographie + entrée gratuite!

12.08.16 Bibliothèque de l’Université de Liège

 • 14:00-15:30 présentation spéciale de la collection des manuscrits.
 • 15:30-16:30 session de photographie avec présentation du labo de numérisation de la bibliothèque.
 • 16:30-17:30 workshop d’édition basé sur les présentations.

16.08.16 Bibliothèque patrimoniale Hendrik Conscience Anvers

 • 10:00-12:00 présentation d’une sélection d’œuvres et workshop de photographie

18.08.16 Kazerne Dossin Malines

 • 17:00 - 21:00 workshop de photographie pendant la nocturne!

19.08.16 Bibliothèque de l’Université de Liège

 • 14:00-15:30 présentation spéciale de la collection des manuscrits.
 • 15:30-16:30 session de photographie avec présentation du labo de numérisation de la bibliothèque.
 • 16:30-17:30 workshop d’édition basé sur les présentations.

20.08.16 Musée des Beaux-Arts de Gand

 • 14:00 visite guidée gratuite des pièces maîtresses de la collection!

22.08.16 Musée de la Céramique Andenne

 • 11:00-13:00 présentation d’une sélection d’œuvres
 • 13:30-16:30 session de photographie

24.08.16 Musée royal de l'Armée Bruxelles

 • 09:00–16:30 session de photographie + entrée gratuite!

27.08.16 Bibliothèque royale de Belgique

 • 11:00-11:10 accueil au service éducatif
 • 11:10-12:00 visite guidée dans le Librarium et coup d'oeil dans les coulisses
 • 12:00-12:45 lunch, sandwiches
 • 12:45-13:30 introduction Wikip/media
 • 13:30-15:50 session d'écriture
 • 15:45-16:00 fin, goodiebags

28.08.16 Mundaneum Mons

 • 14:00-15:00 presentation de l’exposition et du Mundaneum
 • 15:00-17:00 session de photographie et d’écriture

Tips photo

La photographie dans les musées consiste à produire des reproductions photographiques d'objets exposés dans les musées: objets et œuvres d’art 2D ou 3D. Les photographies d’œuvres sont d'importance capitale pour enrichir les projets Wikimedia, mais cela comporte parfois quelques difficultés d'ordre technique, juridique et culturelles.

Voir notre page de conseils photographiques ici.

CULTURELE instellingen

Veel instellingen wereldwijd werken samen met Wikimedia: van het British Museum in Londen tot aan het Museu Picasso in Barcelona. Ze profiteren allemaal van het internationale publiek van het platform en de vele instrumenten die zij organisaties biedt.

Musea hebben de kennis en de documentatie en Wikipedia heeft een wereldwijd bereik en een verspreiding ver voorbij van wat een museum alleen bereiken kan. (Josep Serra, Directeur, Museu Picasso in Barcelona, Sharing curatorial knowledge with the world – Museums Collaborating with Wikipedia)

In een interview geeft Merete Sanderhoff, curator van het Statens Museum for Kunst, de grote voordelen van het werken met Wikimedia Commons: Al het onderzoek begint vandaag de dag met Wikipedia. De mediatheek voor de afbeeldingen, het beeldarchief voor alle Wikipedia-edities, is Wikimedia Commons. Als openbare educatieve instelling hebben we alleen maar te winnen met het beschikbaar zijn van onze afbeeldingen op Wikimedia en Wikipedia. Zelfs mensen die niet geïnteresseerd zijn in kunst komen onze afbeeldingen tegen […] Via Wikipedia komen de mensen heel snel op onze collectie uit – via een zogenaamde backlink. (“Sharing is caring”, uit het boek Public Domain – Edition Digital Cultures 3, gepubliceerd door Christoph Merian Verlag en Migros-Kulturprozent, 2015.)

CULTURAL INSTITUTIONS

Many institutions work with Wikimedia worldwide, from the British Museum to the Museu Picasso, benefiting of the international audience of the platform and the many tools it proposes.

Museums have the knowledge and the documentation, and Wikipedia has a global reach and a circulation far beyond anything any museum could achieve on its own. (Josep Serra, Director, Museu Picasso, from the brochure Sharing curatorial knowledge with the world – Museums Collaborating with Wikipedia)

In an interview, Merete Sanderhoff, curator of the Statens Museum of Arts Copenhagen, cites the great advantages of working with Wikimedia Commons: All research nowadays starts with Wikipedia. The repository for the pictures, the image archive for all Wikipedia editions, is Wikimedia Commons. As a public educational institution we have only to gain by our pictures being available on Wikimedia and Wikipedia. Even people uninterested in art will come across our pictures […] Via Wikipedia people will very quickly come upon our collection – through a so-called backlink. (“Sharing is caring”, from the book Public Domain – Edition Digital Cultures 3, published by Christoph Merian Verlag and Migros-Kulturprozent, 2015.)

INSTITUTIONS CULTURELLES

De nombreuses institutions travaillent avec Wikimedia dans le monde entier, du British Museum au Museu Picasso, bénéficiant de l'audience internationale de la plateforme et des nombreux outils qu'il propose.

Les musées ont les connaissances et la documentation, et Wikipédia a une portée mondiale et une circulation qui dépasse de loin ce qu’un musée pourrait atteindre à lui seul. (Josep Serra, directeur, Musée Picasso, de la brochure Sharing curatorial knowledge with the world – Museums Collaborating with Wikipedia)

Dans une interview, Merete Sanderhoff, conservatrice du Statens Museum of Arts Copenhagen, cite les grands avantages de travailler avec Wikimedia Commons: Toute recherche commence aujourd'hui par Wikipedia.La base de donnée qui contient les images qui illustrent tout ce qui est publié sur Wikipédia est Wikimedia Commons. En tant qu’institution d'éducation publique, nous n’avons qu’à gagner à ce que nos photos soient disponibles sur Wikimedia et Wikipédia. Même les gens indifférents à l'art rencontreront nos images [...] Via Wikipédia gens vont très vite en arriver sur notre collection - à travers les liens qui y renvoient. ( “Sharing is caring”, du livre Public Domain – Edition Digital Cultures 3, publié par les éditions Christoph Merian Verlag et Migros-Kulturprozent, 2015)

CONTACT

Romaine, Wikimedia België (NL, EN)
romaine [at] wikimedia.be

Loraine, Wikimedia België (FR, EN)
loraine [at] wikimedia.be

Sam, Packed (NL, FR)
sam [at] packed.be

Roel, Faro (NL)
roel.daenen [at] faro.be


Follow us on:
Facebook
Twitter

GEORGANISEERD DOOR

Wikimedia Belgium
Packed
Faro
Open Knowledge Belgium
Creative Commons Belgium

CONTACT

Romaine, Wikimedia Belgium (NL, EN)
romaine [at] wikimedia.be

Loraine, Wikimedia Belgium (FR, EN)
loraine [at] wikimedia.be

Sam, Packed (NL, FR)
sam [at] packed.be

Roel, Faro (NL)
roel.daenen [at] faro.be


Follow us on:
Facebook
Twitter

A PROJECT ORGANIZED BY

Wikimedia Belgium
Packed
Faro
Open Knowledge Belgium
Creative Commons Belgium

CONTACTS

Romaine, Wikimedia Belgique (NL, EN)
romaine [at] wikimedia.be

Loraine, Wikimedia Belgique (FR, EN)
loraine [at] wikimedia.be

Sam, Packed (NL, FR)
sam [at] packed.be

Roel, Faro (NL)
roel.daenen [at] faro.be

Suivez-nous sur:
Facebook
Twitter

UN PROJET ORGANISÉ PAR

Wikimedia Belgium
Packed
Faro
Open Knowledge Belgium
Creative Commons Belgium